ถั่งเช่าม.เกษตรศาสตร์ ช่วยเสริมภูมิต้านทาน

ถั่งเช่าม.เกษตรศาสตร์ ช่วยเสริมภูมิต้านทาน

ถั่งเช่า มีสารสังเคราะห์รวมกันจำนวนมากที่เสริมภูมิต้านทานร่างกายของคนเรา เช่น Polysaccharide, Cordycepin, Cordycepic acid ทานเป็นระยะเวลานานจะเสริมสมรรถภาพภูมิคุ้มกันและพลังชีวิตของเซลล์ร่างกายให้สูงขึ้นอย่างชัดเจนและกระตุ้นให้กลไกการทำงานของร่างกายเกิดปัจจัยที่ส่งผลถึงระบบภูมิคุ้มกัน          (A variety of immunologic acivity factor) ยกระดับระบบกลไกภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างชัดเจน เสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มากขึ้นทำให้เกิดประสิทธิผลในการต่อต้านโรคภัยทั้งจากสาเหตุภายในและภายนอก

– เสริมกลไกทำงานของร่างกาย เพื่อต่อต้านการแพร่กระจายของเชื้อโรค

– เหมาะสำหรับผู้มีร่างกายออนแอ ออนเพลียง่าย

– ลดอัตราการติดเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ

– เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ป้องกันเชื่อโรคเข้าสู่ร่างกาย

– เพิ่มขบวนการกลั่นกรองเชื่อโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

– เหมาะสำหรับผู้ป่วยทานเพื่อบำรุงร่างกาย

ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแต่ของละบุคคล และ การดำเนินชีวิตในประจำวันที่ถูกต้อง