ถั่งเช่าม.เกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับมะเร็งอย่างไร ?

ถั่งเช่าม.เกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับมะเร็งอย่างไร ?

ถั่งเช่า มีสารประกอบที่เป็นสารออกฤทธิ์หลักคือสารคอร์ไดซิปิน (cordycepin) ซึ่งเป็นสารที่ถูกค้นพบมาจากชื่อของเชื้อราตระกูลถั่งเช่านั่นเอง Cordyceps spp. และสาร cordycepin เป็นสารที่ได้รับการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องกว่า 50 ปี ว่าเป็นสารที่ยืดอายุคนโดยวิธีการป้องกันและชะลอการกระจายของเนื้อร้าย (Jagger et al. 1961) การทำงานหลักของสาร Cordycepin ในถั่งเช่ามีหลายอย่างด้วยกัน แต่ที่หลักๆแล้วมี 3 อย่าง ได้แก่: 1) เป็นสารต้านมะเร็  2) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ     3) เป็นสารต้านการอักเสบ

1.1)   ขัดขวางการสร้างสาร purine Purine เป็นสารตั้งต้นของการสังเคราะห์ชีวโมลกุลต่างๆ ซึ่งเซลล์สามารถใช้ประโยชน์จากสารชีวโมเลกุลดังกล่าว ได้รวดเร็วกว่าเซลล์ปกติ เป็นการชะลอการโตของเนื้องอกหรือเซลล์มะเร็ง   4952830_orig

1.2)  สาร cordycepin ทำลายการถอดรหัสลำดับเบสของ DNA เป็น messenger RNA (transcription termination) เมื่อไม่เกิดการถอดรหัส DNA ก็จะไม่มีการสร้างโปรตีนที่เป็นอาหารของเซลล์มะเร็ง
ทำให้เซลล์โตช้า หรือหยุดการเจริญเติบโต

8472016_orig

1.3)   หยุดและชะลอการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งด้วยการปิดการทำงานของ mTOR pathway ที่ทำหน้าที่ควบคุมการ กระจายตัวของเซลล์ และการยึด ติดของเซลล์
ส่งผลช่วยในการชะลอการกระจายตัวและยึดติดของเซลล์นั่นเอง

7388926_orig

ลที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแต่ของละบุคคล และ การดำเนินชีวิตในประจำวันที่ถูกต้อง