ถั่งเช่า ลดปริมาณของไขมันที่ไม่ดีในเลือด

ถั่งเช่า ลดปริมาณของไขมันที่ไม่ดีในเลือด

ถั่งเช่า ลดปริมาณของไขมันที่ไม่ดีในเลือด ลดความเสี่ยงการเกิดของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง

ส่วนประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัว Unsaturated fatty acids และ Polysaccharide

– ลดปริมาณของ Triglyceride ในเลือด, Low-density lipoprotein (LDL)

– เพิ่ม High-density cholesterol (HDL) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งที่ ไม่ดีที่อยู่ในกระแสเลือดออกไป

– ลดความหนืดของเลือด (Plasma viscosity)

– ป้องกันการเกิดลิ่มลือด (Prevention of anti-thrombosis)

– รวมทั้งป้องกันการเกิดของของลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดง

– ป้องกัน Coronary spasm ช่วยให้เลือดไหลเวียนปกติและไปหล่อเลี้ยงอวัยวะสำคัญ ต่าง ๆ ของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ

– ปรับการแข็งตัวของหลอดเลือดและควบความดัน

– ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองทุกชนิด

ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแต่ของละบุคคล และ การดำเนินชีวิตในประจำวันที่ถูกต้อง